Activitati Invatamant Gimnazial

2014 - BULGARE DE HUMA

  "Povestile copilariei”


  "Poveştile lui Creangă sunt  bucăţi rupte din viaţa poporului moldovenesc." (Garabet Ibraileanu) 

COORDONATOR DE PROIECT:  PROF.  ARUSTI  FLORENTINA CRENGUTA   

     PERIOADA DERULĂRII PROIECTULUI :    1-22NOIEMBRIE 2014

     ARGUMENT:

          Ion Creangă este unul dintre cei mai cunoscuţi şi mai iubiţi povestitori, supranumit şi “Împăratul poveştilor”.

El a preţuit mult comorile folclorice şi a nutrit o dragoste caldă şi plină de înţelegere pentru copii . Animat de aceste sentimente , a creat un bogat şi valoros tezaur de poveşti care au fermecat copilăria a zeci de generaţii şi vor constitui mereu lectura preferată a copiilor. Citind poveştile lui Ion Creangă, copiii cunosc numeroase figuri din viaţa satului : oameni şi buni şi răi, harnici şi leneşi, cinstiţi şi necinstiţi, optimişti, veseli, glumeţi , dar hotărâţi să lupte pentru o viaţă mai bună .

 Creangă a realizat pentru prima dată în literatura noastră cea mai atractivă şi mai accesibilă operă , de o deosebită valoare artistică

                          „ Amintiri din copilărie”. Povestirea năzdrăvăniilor din vârsta sa fragedă a fost un prilej de a alcătui o frescă a vieţii ţăranului din ţinuturile de munte ale Moldovei, din prima jumătate a sec. al XIX-lea .

               Întreaga operă este presărată cu proverbe , zicători şi expresii populare , care îmbogăţesc vorbirea copiilor şi-i fac să pătrundă în tainele limbii materne şi în comorile înţelepciunii populare . 

               Petrecându-şi întreaga viaţă printre copii , marele povestitor a cunoscut preocupările şi preferinţele lor şi de aceea a reuşit să creeze pentru ei poveşti care să-i atragă , dar , în acelaşi timp , să-i educe şi să-i instruiască , ajutând şi la formarea unei concepţii optimiste despre viaţă .

          Unele replici au devenit memorabile, iar proverbele şi zicătorile din opera sa  constituie un adevărat material educativ.

          El a reuşit să ridice proza românească din secolul trecut pe aceleaşi culmi pe care Eminescu propulsase limba literară în poezie, valorificând vorbirea omului simplu şi ridicând-o la un nivel neegalat nici până astăzi.

           Opera lui literară este alcătuită din poveşti (Soacra cu trei nurori, Capra cu trei iezi, Punguţa cu doi bani, Dănilă Prepeleac, Povestea porcului, Povestea lui Harap A1b, Fata babei şi fata moşneagului ş.a.), povestiri (Acul şi barosul, Inul şi cămeşa, Moş Nechifor Coţcariul).

CONŢINUTUL PROIECTULUI

 

NR. CRT

               ACTIVITATEA

  LOCUL DE

DESFĂŞURARE

PERIOADA/

     DATA

   1.

* Să ne amintim de Creangă !

 -popularizarea proiectului în rândurile elevilor;

  - stabilirea termenului şi a timpului derulării proiectului;

  - organizarea colectivelor de elevi, planificarea activităţilor;

 -prezentarea de date biografice;

- audiţie : M . Sadoveanu citind din “Amintiri din copilărie”.

  - împărţirea responsabilităţilor şi a sarcinilor de lucru;

 (realizarea unor desene inspirate din opera scriitorului, colectarea de fotografii, imagini);

 

 

  Sala de clasă

 

 

01 noiembrie

   2014

   2

 - prezentare sceneta “La cirese ‘

 - dramatizare- împărţirea rolurilor;

 - vizită la bibliotecă cu scopul de a împrumuta cărţi de şi despre  Ion Creangă;

 - sarcini de lucru: realizarea unor desene inspirate de opera scriitorului, colectarea unor obiecte

 

Sala de clasă

 

Bibliotecă

 

10NOIEMBRIE

   2014

   3.

- prezentarea video a filmului ”Amintiri din copilărie”urmată de discuţii;

- selectarea de  proverbe şi zicători din opera audiat

 

Sala de clasă

 

 

15 noiembrie

   2014

   4. 

-realizarea   portofoliului ” CREANGĂ printre noi ”, ce va rămâne  la biblioteca şcolii pentru a putea fi folosit oricând şi de celelalte clase;

-amenajarea expoziţiei şi a  muzeului;

- Scrisori adresate scriitorului sau personajelor din poveşti;

- repetiţii la scenete;

 

Sala de clasă

 

Bibliotecă

 

17noiembrie

   2014

   5.

- moment omagial – participare directă la concursul naţional ,,Creangă şi satul cu poveşti”

          prezentare scenete.. La cirese

Pupaza   din tei..

 

Sala de clasa

 

22 noiembrie

   2014