Management Scolar

Analiza semestrială şi anuală

                           La sfârşitul fiecarui an şcolar, unitatea de învăţământ intocmeşte un raport de analiză in care sunt detaliate informaţii despre situaţia la invăţătură elevilor, a bazei materiale si intelectuale a şcolii in semestrul/anul respectiv. Raportul are scopul de a scoate în evidenţă rezultatele pozitive din actul educaţional cât si pe cele negative, pentru a se putea lua decizii cu privire la îmbunătăţirea lor.

ANALIZA AN ŞCOLAR 2020-2021

ANALIZA AN ŞCOLAR 2021-2022

S5 Box

Autentificare

Register

*
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.