Prezentare Liceu

Proiect "Scoala este sansa mea"

În data de 31 octombrie 2021, școala noastră a încheiat cu succes Proiectul ,,Școala este șansa mea!”, care face parte din Programul de microgranturi 2020 MEC/CoE. Acesta a fost  început în anul școlar 2020-2021 și a fost scris și implementat de o echipă de cadre didactice din unitatea noastră școlară, cu ajutorul finanțării primite de la Consiliul Europei.

Scopul proiectului a fost CREAREA DE ȘANSE EGALE PENTRU ELEVI AFLAȚI ÎN SITUAȚII DE VULNERABILITATE ȘI CONSILIEREA PĂRINȚILOR ÎN VEDEREA ASIGURĂRII UNUI CLIMAT FAVORABIL PENTRU INCLUZIUNEA ȘCOLARĂ A ACESTOR COPII. Grupul țintă al proiectului a fost format din 18 elevi, 16 elevi de etnie rromă și 2 elevi cu cerințe educaționale speciale.

Obiectivele proiectului au fost 

1. Antrenarea grupului ţintă în activităţi specifice, dirijate astfel încât să rezulte necesitatea implementării proiectului şi implicarea activă a tuturor participanţilor pentru atingerea în totalitate a obiectivelor propuse. Acest obiectiv a urmărit stimularea dorinţei de participare la activităţile proiectului a tuturor elevilor şi părinţilor din grupul ţintă şi crearea unor perspective pozitive șI optimiste vizavi de mediul școlar; Cauza rezolvată de acest obiectiv a fost minimalizarea sentimentului de excluziune socială datorat diferenței de etnie; 

2. Promovarea diversității și incluziunii sociale, cât și creșterea stimei de sine a elevilor din grupul țintă, prin formarea de modele de viață și a încrederii în capacitatea de reușită și succes a 83 % din totalul elevilor din grupul țintă. Cauza rezolvată de acest obiectiv a fost vulnerabilitatea și sentimentul de neșansă creionate în modul de gândire ale elevilor din grupul țintă. 

3. Îmbunătățirea rezultatelor elevilor din grupul țintă în vederea participării și promovării la Examenele Naționale desfășurate pe parcursul ciclului gimnazial, prin încurajarea lor pentru a participa la Evaluările Naționale, dar și sprijinirea acestora în procesul de descoperire a propriilor resurse intelectuale și a capacităților de reușită și promovare. Cauza rezolvată de acest obiectiv a fost  motivația școlară redusă care poate conduce la abandon școlar, dar și participarea/promovarea redusă de la Evaluările Naționale, care determină scăderea stimei de sine, ceea ce accentuează sentimentul imposibilității de incluziune; 

4. Dezvoltarea capacității de autocunoaștere elevilor din grupul țintă, prin analiza propriilor capacități de formare de competențe necesare unui domeniu de activitate, competențe care pot fi dezvoltate și fructificate pe durata studiilor liceale, în vederea formării profesionale, precum și integrarea în societate. Cauza rezolvată de acest obiectiv a fost atitudinea nerealistă creată de problemele de handicap și tulburările de învățare și comportament, care conduc la capacități reduse de integrare în colectiv/societate. 

5. Dezvoltarea colaborării între părinții și cadrele didactice din grupul țintă, în beneficiul elevului, constituind un exemplu de bună practică, prin crearea și/sau îmbunătățirea interrelaționării dintre cei doi piloni principali ai susținerii educației unui copil, respectiv părinți și cadre didactice. Cauza rezolvată de acest obiectiv a fost îndepărtarea posibilelor bariere în comunicare între cei doi actori principali în arta formării copiilor, dar și între copii și părinți, reducând astfel gradul de vulnerabilitate în mediul familial/social. 

6. Evidențierea progreselor înregistrate în ceea ce privește incluziunea școlară, respectiv incluziunea socială pe parcursul celor șase săptămâni de proiect prin aplicarea chestionarelor de satisfacție și jocuri de rol. Cauza rezolvată de acest obiectiv a fost descriminarea socială, accentuând faptul că există întotdeauna soluții care pot conduce la diminuarea/eradicarea problemelor generate de apartenența la grupuri vulnerabile.

 

 

S5 Box

Autentificare

Register

*
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.